Om TradingOX

Teamet utviklet en kraftig plattform med TradingOX, noe som har bidratt til å bygge det videre til det plattformen er i dag. Men, det var ikke alltid slik. TradingOX startet som et lite team av programmerere, som var desperate etter å gjøre flere oppmerksomme på potensialet som ligger i bitcoin.

Teamet startet som en vennegruppe som oppdaget en liten sak som heter bitcoin. I 2012 visste ingen hva bitcoin var, og det var ingen som kunne forestille seg potensialet. De fant ideen om en alternativ valuta fascinerende, så hele teamet investerte litt i nyvinningen. Bitcoin sto på stedet hvil på dette tidspunktet, så alle fortsatte med sine karrierer mens de holdt øye med krypto-space.

Dette fortsatte i flere år fram til 2017. Tilsynelatende over natten steg verdien på bitcoin til astronomiske høyder. Gründerteamet ble sjokkert. De visste at hemmeligheten ville komme for en dag, men ingen hadde forutsett eksplosiviteten. De satt på sidelinjen og fulgte med veksten og flere investorer som kom om bord, og når tiden var riktig, solgte de bitcoin-beholdningen.

Utviklingen av TradingOX

Teamet brukte sine nyervervede midler til å starte TradingOX. De ønsket god fart fra startblokkene, så de sørget for at de tildelte tilstrekkelige verdier til å gjøre det.

De satte i gang med å hente inn flere spesialister. De var teknisk dyktige, men de trengte litt ekstra hjelp. I tillegg til flere utviklere, rekrutterte de økonomer, analytikere og kundebehandlere. Når teamet var fullsatt, startet de arbeidet med å utvikle TradingOX.

Utvikling

Det var mye å ta tak i under utviklingen av TradingOX. De gjennomførte meningsmålinger og undersøkelser om hva folk mente om bitcoin, analyserte den aktuelle markedstrenden på bitcoin og studerte virkningen den hadde på økonomien. Alt dette ble gjort på toppen av å faktisk programmere selve plattformen til TradingOX.

Det var en lang og krevende prosess med utallige syv-dagersuker og søvnløse netter. Etter hvert kom fremskrittet. Teamet møtte det første store hinderet når det gjaldt å faktisk kode plattformen. Teamet satt såpass fast at de hentet inn flere spesialister.

Dette viste seg å være en uvurderlig avgjørelse, da kompetansen de introduserte presset utviklingen av plattformen over kneika.

Med nye ressurser gikk de videre med utviklingen. Den vanskelige perioden var et tilbakelagt stadium, så alt som gjensto var det kosmetiske. Teamet finjusterte brukergrensesnittet, ryddet opp i nettstedet og gjorde alt klart til lansering. De forventet ikke stort av den første responsen, men det var i måte på støtte å få etter lanseringen.

Det som i utgangspunktet bare var noen få hundre brukere, ble raskt til mange tusen, noe igjen genererte enda flere på plattformen. De befinner seg nå på et punkt der de har mange tradere, både nye og erfarne, alle hos TradingOX er ekstremt takknemlige for den store oppslutningen.